Pani Anna Kulbacka w gronie Zasłużonych Przewodników po Białowieskim Parku Narodowym
 

Podczas pierwszego w 2023 roku szkolenia dla przewodników po Białowieskim Parku Narodowym, które odbyło się 17 stycznia w siedzibie Parku,  uroczyście, w gronie ponad 80 przewodników, wręczono pani Annie Kulbackiej akt nadania tytułu oraz odznakę „Zasłużony Przewodnik po Białowieskim Parku Narodowym" w dowód uznania zasług na rzecz upowszechniania wiedzy przyrodniczej i kulturowej o Białowieskim Parku Narodowym i Puszczy Białowieskiej. Wniosek nominacyjny o przyznanie tytułu złożyło Koło Przewodników PTTK przy Oddziale PTTK im. J.J. Karpińskiego w Białowieży.

Pani Anna Kulbacka przewodnikiem po Białowieskim Parku Narodowym i Puszczy Białowieskiej jest od 2008 roku. Prywatnie - jako przewodnik oraz miłośnik przyrody i historii Puszczy Białowieskiej, zawodowo - jako Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży organizuje, prowadzi i uczestniczy w wielu różnych działaniach, pisze książki i artykuły o regionie. Przedsięwzięcia realizowane przez panią Annę Kulbacką są wszechstronne: angażują młodzież w różne akcje na rzecz ochrony rodzimej przyrody, zaś mieszkańcom i turystom dostarczają nowych informacji o regionie. Jej wielką pasją jest zgłębianie i upamiętnianie kart historii szkolnictwa leśnego, którego tradycje w Białowieży sięgają okresu międzywojennego.

Białowieski Park Narodowy tytuł ten nadaje przewodnikom za ich działalność na rzecz ochrony przyrody, w uznaniu osiągnięć, które w sposób znaczący przyczyniły się do upowszechniania wiedzy przyrodniczej i kulturowej, szerzenia misji Parku lub rozwoju turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej.

W gronie Zasłużonych Przewodników po Białowieskim Parku Narodowym są: prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, prof. dr hab. Jerzy Marian Gutowski, Piotr Karpiuk, Olga Dworakowska. Tytuł nadawany jest od 2017 roku.


Zdjęcia Archiwum BPN.