Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

 

Przed Ośrodkiem
Edukacji Przyrodniczej

Edukacja przyrodnicza, jest jednym ze statutowych zadań Parków Narodowych. Istniejący od ponad 80 lat Białowieski Park Narodowy działalność edukacyjną rozpoczął u zarania swoich dziejów. Nie była to na początku edukacja ekologiczna w dzisiejszym rozumieniu, ale już od lat 30-tych XX wieku Muzeum Przyrodnicze BPN "edukowało" polskie społeczeństwo poprzez wystawy przyrodnicze i przyrodniczo-etnograficzne. Bardzo duże zasługi na tym polu położył drugi dyrektor BPN - prof. Jan Jerzy Karpiński, który był doskonałym popularyzatorem przyrody. Robił to poprzez proste i bardzo ciekawie pisane artykuły dla dorosłych i dzieci, zdjęcia, filmy, organizację wypraw terenowych. Nikomu za jego czasów nie śniło się jeszcze nazwać tej działalności edukacją, ale był to bardzo efektywny sposób uczenia ówczesnych ludzi przyrody i rządzących nią praw.

Wstęp do wiosennych
zajęć w Parku Pałacowym
Jesienne warsztaty
dla nauczycieli
Szkolny program
Ekozespołów - finał 2006

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, nazwany imieniem prof. J. J. Karpińskiego został uruchomiony w 1996 roku w odrestaurowanym dzięki dotacji NFOŚiGW zabytkowym budynku. W następnym roku budynek został doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dzięki kolejnej dotacji NFOŚiGW oraz dotacjom i darowiznom pochodzącym z: Ambasady Królestwa Holandii, Ambasady Królestwa Danii, Amerykańskiego Korpusu Pokoju. W 1999 roku, dla lepszego wykorzystania potencjału ludzi i sprzętu Ośrodek został połączony z Muzeum Przyrodniczym BPN w jeden dział: Centrum Edukacyjno-Muzealne BPN. Od tego czasu CEM BPN obejmuje swoją ofertą edukacyjną 60-70 tysięcy osób rocznie (biernie, poprzez udostępnianie edukacyjnych ekspozycji przyrodniczych), w tym około 4-5 tys. osób korzysta z oferty edukacyjnej Ośrodka, a więc uczestniczy aktywnie w różnych formach edukacji przyrodniczej (i ekologicznej).

Sztafeta
Obszarów Chronionych
Coroczna akcja
pomocy płazom
 
Ognisko

W skład oferty programowej wchodzą:

  • programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek ekologicznych);

  • zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne i oraz gotowe materiały edukacyjne przygotowane przez park;

  • warsztaty szkoleniowe i seminaria skierowane do pracowników edukacji i nauczycieli;

  • zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół;

  • konkursy wiedzy o przyrodzie jak również konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej;

  • wystawy stacjonarne i objazdowe ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste doświadczenie;

  • ekspozycja stała;

  • ścieżki edukacyjne;

  • cykliczne akcje przyrodnicze;

  • opracowanie pomocy dydaktycznych.

Edukacja na wyjeździe
-Dzień Ziemi 2006
 
Dzień Ziemi cd.
"Białowieska
Krama" 2006
"Białowieska
Krama" 2006 cd.
XII Wystawa Grzybów
Puszczy Białowieskiej
 
Ekozespoły