Noc Sów - relacja z wydarzenia
 

W sobotę 11 lutego Białowieski Park Narodowy zorganizował Noc Sów koordynowaną przez Stowarzyszenie Jestem na pTAK! Przeprowadziliśmy ją w dwóch lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej: na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz w pobliżu Starej Białowieży.

Tegoroczna Noc Sów odbyła się stosunkowo wcześnie, bo początek lutego to początek sezonu godowego niektórych puszczańskich gatunków sów. Pociąga to za sobą ich zwiększoną aktywność głosową związaną z zajmowaniem terytoriów lęgowych, znajdowaniem partnera oraz przynoszeniem przez samca pożywienia dla samicy. Początek sezonu lęgowego wyraźnie zaznaczył się u puszczyka, którego słychać było już od stycznia. Aktywność głosową w dobrych warunkach pogody wykazywały też już na początku lutego sóweczki, rzadziej włochatki. Niestety, 11 lutego, wybrany przez nas na termin Nocy Sów, okazał się niesprzyjający pogodowo: wiał wiatr, padało lub mżyło, było mgliście. W takich warunkach sowy niechętnie się odzywają lub – jak w naszą Noc Sów – w ogóle.

Relacja z Nocy Sów w pobliżu Starej Białowieży: Na początku Nocy Sów opowiedzieliśmy o gatunkach sów występujących w Polsce, o ich przystosowaniach do nocnego i drapieżniczego trybu życia. Podczas spaceru wskazywaliśmy na elementy środowiska leśnego sprzyjające leśnym gatunkom sów: grube drzewa, stare i zamierające drzewa z dziuplami powstałymi naturalnie i wykutymi przez dzięcioły, różnorodność lasu (wieku, struktury, gatunków drzew), naturalny charakter lasu. Udało się znaleźć ślady bytowania sów: miejsca dziennego odpoczynku, wypluwki, ślady stołówki (pozostałości mysich skórek). Mówiliśmy o prowadzeniu badań i monitoringu sów, sezonie lęgowym, sowiej diecie i zagrożeniach, pokazywaliśmy sowie pióra, porównując je z piórami dziennych ptaków drapieżnych.

Relacja z Nocy Sów na Zamoszu: Zostaliśmy powitani przez żubra pasącego się w okolicy miejsca zbiórki. Następnie udaliśmy się na prezentacje multimedialne na temat biologii i ekologii sów. Zapoznaliśmy się z gatunkami sów lęgowych w Polsce oraz wydawanymi przez nie głosami. Obejrzeliśmy eksponaty wypożyczone z Muzeum Przyrodniczo-Leśnego: sóweczkę, włochatkę, uszatkę, puszczyka, płomykówkę. Przedstawiliśmy ślady sów, jakie można znaleźć w terenie i rozpoznać przynależność gatunkową: wypluwki sóweczki i puszczyka oraz pióra uszatki.

Na zakończenie Nocy Sów odbyło się ognisko, dając uczestnikom możliwość ogrzania się przy jego ciepłych płomieniach oraz opowieści sowich, przyrodniczych i nie tylko.

Dziękujemy uczestnikom za bardzo sympatyczne wspólne spędzenie czasu!