ŻUBRY POLICZONE!
 

Zakończyła się zimowa inwentaryzacja żubrów w regionie Puszczy Białowieskiej. Co roku  pracownicy BPN, nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, a także wolontariusze liczą żubry. Dodatkowo starają się określić płeć i klasę wiekową (cielęta, młodzież, dorosłe) zaobserwowanych zwierząt. Obserwacje zbierane są na specjalnych kartach, gdzie podaje się lokalizację i godzinę zaobserwowania żubrów. Zebrane dane spływają do BPN, gdzie są weryfikowane, aby uniknąć kilkakrotnego liczenia tych samych zwierząt.

W tym roku, mimo niesprzyjającej aury - dość łagodnej i mało śnieżnej zimy - zebrano bardzo dużo obserwacji żubrów podczas inwentaryzacji, łącznie ponad 200. Zaobserwowano 829 żubrów, w tym 138 cieląt.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w liczenie żubrów!