Zapraszamy do udziału w Konkursie p.n.: "Żubr - Leśny Towarzysz moich wakacji"

      oraz na III Konwent żubrowy

 

W minionych latach Białowieski Park Narodowy zorganizował dwa Konwenty Żubrowe.  Na pierwszym z tych wydarzeń prezentowane były wspaniałe żubrowe stroje na pięknym tle -  pokonkursowej wystawie prac plastycznych p.n.: pocztówka „Przygoda z żubrem - święta z żubrem".

W listopadzie ubiegłego roku Park zrealizował kolejny Konwent z królem Puszczy. Tym razem była okazja, aby obejrzeć maski karnawałowe i prace plastyczne zaprojektowane na podstawie literatury opowiadającej o żubrze - Konkurs towarzyszący Konwentowi miał hasło: „Jak Cię słyszą, tak namalują i przedstawią".

W tym roku również Białowieski Park zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, oczywiście o tematyce związanej z żubrem. Hasło tegorocznego Konkursu brzmi: „Żubr - Leśny Towarzysz moich wakacji".
W celu wykonania pracy plastycznej można wykorzystać żubra zaobserwowanego w lesie (z bezpiecznej odległości!), w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN, w którymś z ogrodów zoologicznych lub wykonać pracę bazując na filmach, fotografiach, literaturze lub swojej wyobraźni.
Prace należy przesłać do 15 września br.
Spośród przesłanych prac Komisja dokona wyboru do nagród i wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni na III Konwent Żubrowy.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 września br. w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.
O szczegółach programu Konwentu można będzie dowiedzieć się pod koniec sierpnia z informacji zamieszczonych na stronie www Parku i Fb.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółami na temat Konkursu z załączonego Regulaminu.

Fotografie na grafice: Tomasz Kołodziejczak, Dariusz Buraczyński
Prace plastyczne na grafice: Anna Rusinowicz (praca w górnym obszarze grafiki);
Milena Gromacka (praca w dolnym obszarze grafiki).

Załączniki do pobrania...