Konferencja naukowa "INWAZJA OBCYCH - IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ"

Konferencja naukowa
„INWAZJA OBCYCH – IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

Organizator konferencji: Białowieski Park Narodowy
Termin konferencji: 9-10 października 2023 r.
Miejsce konferencji: Białowieski Park Narodowy

17 sierpnia zostaje uruchomiona rejestracja na konferencję naukową „INWAZJA OBCYCH – IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ” organizowaną przez Białowieski Park Narodowy w dniach 9-10 października 2023 r.

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych zwierząt jako usankcjonowanie formalno-prawne tematu niezmiernie ważnego dla ochrony różnorodności biologicznej. Inwazje biologiczne obcych gatunków są jednym z największych zagrożeń dla światowej przyrody. Świadomość zagrożeń, jakie niosą obce gatunki inwazyjne, coraz częściej stwierdzane w Polsce, skłania do podjęcia działań zaradczych w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych. Stąd potrzeba zorganizowania forum wymiany informacji o inwazji obcych gatunków zwierząt.

Terminarz konferencji:
17.08 – 17.09.2023 r. – rejestracja uczestników konferencji

Formuła konferencji:
Udział w formule hybrydowej:
· 150 osób stacjonarnie w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (obowiązek rejestracji na konferencję);
· nielimitowana liczba uczestników online (bez obowiązku rejestracji na konferencję).

W ramach konferencji odbędą się referaty i wyjścia terenowe prezentujące różnorodność biologiczną Białowieskiego Parku Narodowego.

W konferencji wezmą udział krajowi eksperci zajmujący się tematyką gatunków obcego pochodzenia.

Warunki udziału w konferencji:

Rejestracja uczestników jest obowiązkowa poprzez przesłanie zgłoszenia w formie formularza, pocztą elektroniczną z dopiskiem KONFERENCJA – ZGŁOSZENIE, na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Białowieski Park Narodowy zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji na konferencję w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją organizator zwraca się z prośbą o delegowanie na konferencję w trybie stacjonarnym jednego przedstawiciela z instytucji.

Z uwagi na zapewnienie uczestnictwa w konferencji wszystkim grupom interesariuszy, organizator nie gwarantuje uczestnictwa wszystkim osobom, które wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy w terminie określonym na rejestrację. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu się na konferencję w trybie stacjonarnym zostanie rozesłana do 22 września na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI https://www.bpn.com.pl/konferencja/index.html