Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty (K/PN/1/23)
 
NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz.
1336 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji
i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister
Klimatu i Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY" (nr ref.: K/PN/1/23)

Czytaj całość...