Konferencja szkoleniowa "Sposoby skutecznego kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec środowiska"
 

22 lutego 2024 roku w Studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok odbędzie się konferencja szkoleniowa „Sposoby skutecznego kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec środowiska”.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym jej celem jest prezentacja skutecznych metod nauczania oraz sposobów wzmacniających zainteresowanie uczniów w zakresie ochrony środowiska. Zaproszeni eksperci przybliżą informacje w zakresie dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze naszego kraju oraz wskażą efektywne narzędzia przekazywania wiedzy.

Organizatorami konferencji są Polskie Radio Białystok oraz Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Konferencja objęta została honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Partnerami wydarzenia są Białowieski Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy .

Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://www.radio.bialystok.pl/konferencja-szkoleniowa