Nowe gatunki grzybów wieloporowatych w BPN
W dniach 8–16 września 2009 r. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego grupa fińskich pracowników naukowych z Uniwersytetu w Helsinkach po raz drugi przeprowadziła projekt badawczy „Ekologia i taksonomia grzybów wieloporowatych w lesie pierwotnym". Zespół naukowy tworzyli: dr Tuomo Niemelä (kierownik projektu) oraz dr Dmitry Schigel z Muzeum Botanicznego Uniwersytetu Helsińskiego. W pracach terenowych towarzyszyła dr Renata Krzyściak-Kosińska z Pracowni Naukowej BPN.
Celem badań było odnalezienie i spisanie gatunków grzybów wieloporowatych występujących w starodrzewiach Białowieskiego Parku Narodowego. Badano obszary w Obrębie Ochronnym Orłówka, które podczas poprzednich badań terenowych okazały się najbogatsze w gatunki grzybów.
Po wyprawie oznaczono 80 gatunków grzybów wieloporowatych. Najtrudniejsze do zidentyfikowania nie zostały jeszcze oznaczone, więc końcowa liczba gatunków wzrośnie. Odkryto 13 nowych gatunków dotychczas nie stwierdzonych w Polsce oraz 15 nowych gatunków dla Białowieskiego Parku Narodowego. Nowo odkryte gatunki to m.in.: Antrodia pulvinascens, Antrodiella romellii, Erastia salmonicolor, Oligoporus romellii, Onnia tomentosa, Onnia triquetra, Phellinus chrylosoma, Polyporus badius, Polyporus tuberaster i Postia immitis. Zebrany materiał udokumentowano i zbadano w Muzeum Botanicznym w Helsinkach.

 

Białowieża, dn. 18.08.2010 r.

Małgorzata Karczewska
Pracownia Naukowa BPN