Tymczasowe zamknięcie szlaku turystycznego do ostoi żubrów "Kosy Most"
 

Białowieski Park Narodowy wprowadza tymczasowe zamknięcie szlaku łącznikowego z Kosego Mostu na północ w kierunku platformy widokowej  przy ostoi żubrów „Kosy Most".

Ograniczenie spowodowane jest wystąpieniem wody z koryta rzeki Narewka i związanym z tym brakiem bezpiecznego przejścia do platformy widokowej w oddziale 130C.

W trosce o bezpieczeństwo turystów, apelujemy o rozwagę podczas zwiedzania obszaru Obrębu Ochronnego Rezerwat Białowieskiego Parku Narodowego.

Białowieski Park Narodowy,
6 lutego 2024 r.