Białowieski Park Narodowy zajął drugie miejsce w plebiscycie PODLASKIE PERŁY W KORONIE 2010.
Z ilością 6188 oddanych głosów Białowieski Park Narodowy uplasował się na drugim miejscu w internetowym plebiscycie „PODLASKIE PERŁY W KORONIE 2010", promującym regionalne atrakcje turystyczne. Wyprzedziła go tylko Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, na którą oddano 6819 głosów. Trzecie miejsce zajęło Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, zdobywając 1041 głosów.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na Białowieski Park Narodowy. Wszystkim, którzy doceniając wartość chronionej tu przyrody podzielają pogląd, że Białowieski Park Narodowy jest wizytówką Województwa Podlaskiego w Polsce i na świecie i zasługuje na miano „Podlaska Perła w Koronie".

Jednocześnie gratuluję pozostałym dziewięciu laureatom plebiscytu, którzy razem z Białowieskim Parkiem Narodowym zostaną uhonorowani certyfikatem portalu naszemiasto.pl i otrzymają tytuł „PODLASKA PERŁA W KORONIE 2010".

Zdzisław Szkiruć
Dyrektor Białowieskiego Parku NarodowegoBiałowieża, 01.09.2010 r.

Więcej o wynikach plebiscytu na www.naszemiasto.pl