II Sympozjum parków narodowych - III komunikat

 

loga

Sympozjum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 

KOMUNIKAT NR3

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

oraz

Białowieski Park Narodowy

zapraszają na

II Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych

pt. „Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe”

 

Sympozjum odbędzie się w ramach projektu: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy ze wszystkimi polskimi parkami narodowymi.

Termin: 15-17 września 2010

Miejsce: Białowieża

PROGRAM SYMPOZJUM

14 września
przyjazd i zakwaterowanie uczestników, kolacja

 

15 września  
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 9.15 Otwarcie sympozjum, powitanie uczestników przez Dyrektora Białowieskie-go Parku Narodowego
9.15 – 9.30 Realizacja projektu pt. „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” – Wojciech Nowicki, Andrzej Weigle, NFOŚ
9.30 – 13.50 Sesja referatowa przedpołudniowa
9.30 – 10.15 Czy sprawowanie nadzoru to nadzór, czyli o dylematach dyrektora "parku naturowego" – Wojciech Hurkała, Ministerstwo Środowiska
10.15 – 10.30 Zarządzanie NATURĄ 2000 w Puszczy Białowieskiej – Zdzisław Szkiruć, Białowieski PN
10.30 – 10.45 Doświadczenia BPN w zakresie nadzoru nad obszarami Natura 2000 – Tadeusz Sidor, Biebrzański PN
10.45 – 11.00 Wady i zalety sprawowania nadzoru nad obszarami Natura 2000 przez dyrektora parku narodowego – Katarzyna Woźniak, Andrzej Demczak, Sło-wiński PN
11.00 – 11.25 Przerwa kawowa
11.25 – 11.40 Kompetencje dyrektora parku narodowego sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000 w świetle zapisów ustawy o ochronie przyrody – Ma-ciej Czarnecki, Wielkopolski PN
11.40 – 11.55 Natura 2000 na Babiej Górze – Barbara Kuligowska, Tomasz Pasierbek, Stanisław Szafraniec, Babiogórski
11.55 – 12.10 Drawieński PN w sieci Natura 2000 – Joanna Sanocka, Drawieński PN
12.10 – 12.25 Magurski PN w Sieci Natura 2000 – Jacek Borek, Damian Nowak, Magurski PN
12.25 – 12.40 Narwiański PN obszarem Natura 2000-problemy i zagadnienia – Marzena Bielonko, Narwiański PN
12.40 – 12.55 Rola Poleskiego Parku Narodowego w ochronie obszarów Natura 2000: „Polesie”, „Ostoja Poleska” i „Bubnów” – Dariusz Piasecki, Poleski PN
12.55 – 13.50 Dyskusja
14.00 – 15.30 Obiad
15.30 – 16.45 Sesja referatowa popołudniowa
15.30 – 15.45 Wątpliwości i problemy przy wdrażaniu natury 2000 w KPN – Anna Kębłowska, Kampinoski PN
15.45 – 16.00 Natura 2000 w Wolińskim Parku Narodowym – Aleksandra Kudej, Woliński PN
16.00 – 16.15 Obszar Natura 2000 Łysogóry” na tle projektu planu ochrony ŚPN – Stanisław Huruk, Świętokrzyski PN
16.15 – 16.45 Dyskusja
17.00 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego PN
19.00 Kolacja w terenie

 

16 września  
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.30 Sesja referatowa przedpołudniowa
9.00 – 9.15 Ojcowski Park Narodowy w europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 – Anna Klasa, Ojcowski PN
9.15 – 9.30 Przebieg granic obszarów Natura 2000 w Gorcach a wybrane problemy ochrony siedlisk i gatunków – Paweł Armatys, Kazimierz Chwistek, Jan Loch, Gorczański PN
9.30 – 11.30 Planowanie ochrony obszaru Natura 2000 a przedmioty ochrony i wskaźniki właściwego stanu ochrony – Andrzej Langowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
11.30 – 16.00 Sesja terenowa - wyjście do obszaru ochrony ścisłej BPN i przejście pieszo do Obrębu Ochronnego Hwoźna
16.00 Obiad w terenie
18.15 – 19.15 Spotkanie koordynatorów projektu
20.00 Kolacja

 

17 września  
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Sesja terenowa - przejście ścieżką „Żebra Żubra” i zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN
13.00 Obiad, wyjazd uczestników

 

Opłaty: Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w sympozjum - noclegi, wyżywienie, materiały oraz koszty podróży wg zgłoszonych wcześniej kwot. 

Komitet organizacyjny: Wojciech Nowicki (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska); Andrzej Weigle (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska); Renata Krzyściak-Kosińska (Białowieski Park Narodowy); Małgorzata Karczewska (Białowieski Park Narodowy), Mateusz Szymura (Białowieski Park Narodowy), Joanna Bober (Białowieski Park Narodowy), Lech Krzysztofiak (Wigierski Park Narodowy).

Sekretarz konferencji: Małgorzata Karczewska (Białowieski Park Narodowy), adres do korespondencji: Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11; tel. 85 682-9700, mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Dodatkowe informacje: w przypadku pytań i wątpliwości dodatkowych informacji udziela: Joanna Bober (Białowieski Park Narodowy), tel. 85 682-9734, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , Lech Krzysztofiak (Wigierski Park Narodowy), tel. 502 47 87 20, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .