Komunikaty
 

NOWY KOMUNIKAT...
 

Modyfikacja przebiegu szlaku pieszego „Wilczy Szlak”

Białowieski Park Narodowy informuje, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. modyfikuje przebieg szlaku pieszego „Wilczy Szlak", który znajduje się w północnej części Obrębu Ochronnego Rezerwat.

Modyfikacja szlaku dotyczy dwóch jego odcinków. Po modyfikacji szlak pieszy przebiegać będzie fragmentami zielonego szlaku rowerowego, zgodnie z oznaczeniem na mapie.

Przyczyną modyfikacji szlaku są naturalne procesy przyrodnicze, w wyniku przebiegu których powstała, w bezpośredniej bliskości szlaku, znaczna liczba martwych drzew stojących, co stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu turystycznym.

Prosimy o poruszanie się wyłącznie po zmodyfikowanej trasie przebiegu szlaku!

Modyfikacja szlaku obowiązuje do odwołania.

Białowieski Park Narodowy,
23 kwietnia 2019 r.

png Mapa do pobrania...