Cennik
  • Bilet normalny - 6 zł
  • Bilet ulgowy - 3 zł (uczniowie, studenci, seniorzy)
  • Opłata za wjazd rowerem na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów - 3,00 zł

Opłaty za fotografowanie do celów niekomercyjnych w sezonie turystycznym:

  1. uczniowie są zwolnieni z opłat
  2. dopłata do biletu ulgowego - 2,5 zł
  3. dopłata do biletu normalnego - 5 zł

Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi:


 

Przebywając w Puszczy Białowieskiej powinniśmy uzmysłowić sobie, że jest to jedno z niewielu miejsc w Europie, w którym bytuje cały zespół zwierząt kopytnych: żubry, jelenie, łosie, sarny i dziki., a także duże drapieżniki: wilki i rysie. Pamiętajmy jednak, że były już w Puszczy okresy bez obecności żubrów, łosi, jeleni i wilków. Żubry wytępiono bardzo szybko, a prace nad odrodzeniem gatunku trwały ponad 70 lat. Żaden z wymienionych gatunków nie jest w pełni bezpieczny.

 

Więcej w Regulaminie zwiedzania BPN