Ekozespoły 2016/2017
 

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Ekozespołów 2016/2017 r.

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych

 

Białowieski Park Narodowy już po raz kolejny realizuje Szkolny Konkurs Ekozespołów. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Zostań ambasadorem Puszczy Białowieskiej”. Konkurs, prowadzony w ramach programu, skierowany jest do: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi Ekozespoły prowadzą w swoich placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów przyrodniczych Ziemi, a w szczególności Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy Konkursu promują akcje na rzecz ochrony środowiska wśród społeczności placówki, angażują w swoje działania rodziców i społeczności lokalne.

Sprawozdania z realizacji przebiegu działań w placówkach zostaną poddane konkursowi (prosimy o przesyłanie sprawozdań na adres Białowieskiego Parku Narodowego do 2 czerwca 2017 r.) którego wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości podsumowującej – Festynu Ekozespołów, na którą zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2017 roku.

Na deklaracje udziału w programie i prowadzonym w jego ramach konkursie czekamy do dnia 30 września 2016 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie konkursu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.