"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (1/2010)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  FOT. A. KECZYŃSKI

KORA (str. 2)
Wojciech Adamowski
W przypadku roślin, które przyrastają wtórnie na grubość, czyli większości drzew i krzewów, skórka jako tkanka okrywająca nie wystarcza. Szybko zresztą rozciąga się i złuszcza, a jej miejsce zajmuje kora. Kora to potoczna nazwa tkanek leżących na zewnątrz od tkanki twórczej – miazgi.

królestwo grzybów

  FOT. P. PERZ

NA GRANICY WIDZIALNOŚCI CZ. I (str. 5)
Anna Kujawa
Od lat trwają próby zdefiniowania, gdzie jest granica pomiędzy tak zwanymi makrogrzybami (grzybami wielkoowocnikowymi, macromycetes, grzybami makroskopijnymi) a mikrogrzybami (micromycetes, grzybami mikroskopijnymi). Jednym z najczęściej stosowanych kryteriów jest wielkość owocnika. Przyjmuje się, że do grzybów wielkoowocnikowych należą te, które wytwarzają owocniki wielkości co najmniej 5 mm.

królestwo zwierząt

  FOT. W. CZECHOWSKI

NIEWOLNICTWO W PUSZCZY CZ. I (str. 8)
Wojciech Czechowski
Niewolnictwo mrówek jest jedną z form pasożytnictwa społecznego – szczególnej postaci tzw. pasożytnictwa pracy, którego przedmiotem są nie – jak w pasożytnictwie klasycznym – tkanki lub płyny ustrojowe żywiciela, lecz efekty jego działań. Wystarczy wspomnieć o kukułce i wiadomo, o co chodzi.

  FOT. M. MATYSIAK

ORZESZNICE – WIELKIE ŚPIOCHY (str. 11)
Jan R.I. Taylor
Orzesznice nie gromadzą zapasów pokarmu na zimę, muszą więc odłożyć dużo tłuszczu, by przetrwać tę porę roku. Intensywnie żerując, przed hibernacją prawie podwajają swą masę ciała! Dorosłe orzesznice, ważące 15–22 g, mogą osiągnąć nawet 40 g.

ludzie puszczy

  ZDJĘCIE UDOSTĘPNIONE PRZEZ REDAKCJĘ CZASOPISMA „KURIER – KULTURA I RZECZYWISTOŚĆ

HONOROWY OBYWATEL BIAŁOWIEŻY (str. 14)
Piotr Bajko
Do dorobku tego wybitnego polskiego leśnika-ekologa i entomologa, który najlepsze lata swego życia oddał Puszczy Białowieskiej, sięgają chętnie naukowcy, studenci, uczniowie. Publikacje prof. Karpińskiego są cytowane w licznych pracach naukowych, popularyzatorskich, a także w wydawnictwach książkowych o Puszczy Białowieskiej.