wystawa stała - piętro

Piętro


Mali roślinożercy

Gąsienice motyli bywają bardzo kolorowe. Jaskrawo czerwone plamy informują, że ich właściciel jest trujący. Silnie owłosione gąsienice nazywane liszkami są zjadane przez niewiele gatunków ptaków, nie unikają ich np. kukułki.


Mali roślinożercy cd.

Świat owadów jest bogaty-tu widzimy zaledwie kilka gatunków. W ziemi zjadają korzenie pędraki, czyli larwy chrząszczy.


Ssaki roslinożerne

Ryk jelenia na rykowisku nie tylko informuje o zajętym przez niego terytorium, ale również o kondycji właściciela. Do dużych roślinożerców zaliczamy nie tylko zwierzęta kopytne, ale również np. gryzonie.


Drapieżne owady

Owady drapieżne ograniczają liczebność innych gatunków, również tych, które są uznawane przez człowieka za szkodliwe. Pająki stosują różne metody polowań, niektóre z nich zmieniają kolor ciała by łatwiej upolować ofiarę.


Wilki

Polowanie wilków na duże ofiary angażuje całe rodziny. Mimo "pracy zespołowej" tylko niektóre z polowań kończą się sukcesem.


Rysie

Ryś będąc samotnikiem poluje na mniejsze ofiary, najczęściej na sarny. Samica sama dba o bezpieczeństwo i przetrwanie młodych osobników.


Małe drapieżniki

Wiele gatunków drapieżników poluje na gryzonie. Specjalistami są puszczyki oraz łasice. Łasice w zależności od min. dostępności pokarmu mogą mieć różne rozmiary ciała.


Ptaki drapieżne

Z 32 gatunków drapieżników występujących w Puszczy Białowieskiej 20 jest ptakami drapieżnymi. Samica krogulca jest większa od samca, dzięki czemu łatwiej jest jej wyżywić młode.

 

 

 


Ptaki

W Puszczy Białowieskiej mamy 250 gatunków ptaków. Niektóre z nich są dobrze wszystkim znane i łatwo rozpoznawalne jak np. dudek, a niewielu z nas znany jest wygląd kukułki.


Rzeka zimą

Do przetrwania zimy zwierzęta przygotowują się w różny sposób: zmieniają futro na zimowe, niektóre zmieniają jego barwę. Przylatują do nas goście z północy np. sowy śnieżne.


Rzeka latem

Nad rzeką wiosną i latem spotykamy wiele gatunków zwierząt. Bobry rozbudowują żeremia, a wydry polują na ryby.


Żerdzianka Urussowa

Żerdzianka Urussowa wędruje po korze sosny. Dzięki jej powiększeniu możemy zobaczyć szczegóły budowy jej ciała.


Martwe drzewo

Ilość martwego drzewa wyróżnia Puszczę Białowieską spośród innych lasów. Jest ono domem dla tysięcy gatunków. Jego rozkładu dokonują między innymi grzyby.


Grzyby

Grzyby Z ponad 3000 gatunków grzybów, jakie w Puszczy możemy spotkać, wiele zachwyca swoimi kształtami czy barwą, ale zwykle najwytrwalej poszukujemy tych jadanych.


Dziupla

Większość dziupli wykuwanych przez dzięcioły jest w kolejnych latach zajmowane przez wiele różnych gatunków ptaków. W dużych dziuplach u podstawy drzewa można spotkać też np. jenota, który poszukuje tu pokarmu i schronienia.


Kurhan

Człowiek na terenie Puszczy przebywał od tysięcy lat, choć jego wpływ na las był niewielki, a zmieniło się to dopiero w ciągu kilku ostatnich wieków. Ślady jego działalności są spotykane np. w postaci kurhanów.


Bartnictwo

Bartnicy oprócz miodu pozyskiwali również wosk do produkcji świec. Ich konkurentami w pozyskiwaniu miodu były niedźwiedzie, zwykle jednak człowiek skutecznie potrafił chronić swoją własność.


Sianożęcia

Trawą koszoną na łąkach wewnątrz Puszczy dokarmiano żubry w okresie zimowym. Łyko pozyskiwane z lip służyło do produkcji prymitywnego obuwia, czyli łapci.


kolejki leśne

XX wiek był czasem intensywnej eksploatacji Puszczy. Niemcy stworzyli całą sieć kolejek wąskotorowych do wywozu drewna, ale też zaczęli chronić jej niewielkie fragmenty, w tym obecny Obręb Ochronny Orłówka.