Wydawnictwa
Bia這wieski Park Narodowy, od pocz徠ków
swojego istnienia, opracowuje i wydaje szereg
wydawnictw: publikacje naukowe i popularno-
naukowe, materia造 pokonferencyjne,
biuletyny, przewodniki turystyczne, foldery,
broszury, ulotki, pomoce dydaktyczne, mapy,
pocztówki, wydawnictwa okazjonalne, itp.