Waloryzacja łąk na obszarze BPN i opracowanie metod ich ochrony

mgr Małgorzata Karczewska

Temat realizowany pod kierunkiem i przy współpracy z prof. dr hab. Leszkiem Kucharskim, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony Przyrody.

Roślinność łąk należy do najsłabiej poznanych składników szaty roślinnej Białowieskiego Parku Narodowego. Jest ona jednocześnie najbardziej narażonym na zmiany składnikiem krajobrazu. Ukształtowana w wyniku stałego użytkowania, w warunkach słabo zmieniającego się środowiska przyrodniczego, roślinność łąkowa cechuje się trwałymi, stabilnymi i bogatymi pod względem florystycznym zbiorowiskami roślinnymi. Wraz ze zmianami metod gospodarowania lub zaprzestaniem użytkowania zbiorowiska te giną lub przekształcają się w inne przystosowane do panujących warunków. Celem projektu jest inwentaryzacja zbiorowisk łąkowych na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i ocena ich stanu. W wyniku badań zostanie określony stopień przemian, które zaszły w badanych fitocenozach łąkowych. Badania ułatwią opracowanie skutecznych metod ochrony istniejących jeszcze płatów zbiorowisk łąkowych oraz wypracowanie sposobów odbudowy zniekształconych (głównie w wyniku sukcesji) fitocenoz łąkowych. Pozwolą także stworzenie systemu monitorowania zmian w roślinności łąkowej znajdującej się na obszarze BPN.

W ramach tematu badawczego została wykonana praca magisterska:
E.Ł. Okońska 2007 r. Szata roślinna łąk śródleśnych w Białowieskim Parku Narodowym i możliwości jej ochrony. Praca
      wykonana w Katedrze Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego.