OGŁOSZENIE

Lauretów konkursów ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim" 2/2009 prosimy o pilny kontakt z redakcją:

E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. (85) 682 97 13"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (2/2009)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  FOT. A. KECZYŃSKI

ALE LIPY! CZ. III (str. 2)
Wojciech Adamowski
U podstawy starych lip wyrasta czasem nawet kilkaset małych odrośli. Co więcej, niektóre z rozwijających się pędów wyrastają ponad powierzchnię gleby nawet 5 metrów od macierzystego drzewa! Młode lipy, przyciśnięte do ziemi przez padające drzewa, łatwo zakorzeniają się i wypuszczają nowe, pionowo rosnące pędy.

  FOT. A. KECZYŃSKI

JAK TO ROBIĄ DRZEWA? (str. 5)
Wojciech Adamowski
Rozmnażanie się to jedna z podstawowych właściwości wszystkich żywych istot. Jak jednak znaleźć partnera, jak przekazać swój materiał genetyczny, kiedy jest się wrośniętym korzeniami w glebę drzewem? Tworem służącym temu celowi jest kwiat.

królestwo grzybów

  FOT. R. PIWOWARCZYK

CZASZNIK MODROZIELONY (str. 8)
Stanisław Cieśliński, Anna Łubek
Wśród organizmów zasiedlających martwe drewno bogato reprezentowane są porosty. Jednym z przedstawicieli tej grupy ekologicznej porostów, ściśle związanym z martwym drewnem, jest czasznik modrozielony Icmadophila ericetorum. Jest to jedyny gatunek z rodzaju czasznik Icmadophila występujący w Polsce. Na świecie znanych jest około 6 gatunków.

królestwo zwierząt

  RYS. T. COFTA

BOCIAN CZARNYNIE JEST ZUPEŁNIE CZARNY
BOCIAN BIAŁY NIE JEST CAŁKIEM BIAŁY CZ. I (str. 10)

Tomasz Cofta
Bocian czarny nie jest towarzyski, nie skupia się w duże stada jak bocian biały. To ptak leśny. Zakłada gniazdo w głębi starego drzewostanu, pokarmu szuka pod osłoną drzew oraz na rzadko odwiedzanych przez ludzi polanach i łąkach.

 

WKŁAD POLSKICH LEKARZY WETERYNARII W POZNANIE
I OCHRONĘ GATUNKU ŻUBR BISON BONASUS (L.) CZ. I
(str. 13)

Małgorzata Krasińska
Nie sposób omówić wszystkich osiągnięć polskich lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zdrowia żubrów w Polsce ani wymienić nazwisk wszystkich osób, które się nimi opiekowały. Wszyscy lekarze weterynarii sprawujący opiekę nad zdrowiem żubrów na różnych etapach restytucji – zarówno praktycy jak i naukowcy, przyczynili się swoją rzetelną pracą i wielkim zaangażowaniem do właściwej ochrony żubra i pomyślnych rezultatów restytucji gatunku. Jednocześnie publikując prace naukowe i prezentując wyniki swoich badań na konferencjach naukowych w kraju i za granicą upowszechniali wiedzę o tym gatunku i przyczyniali się do zrozumienia potrzeby jego ochrony.

z historii puszczy

 

FRANCUSKI PIONIER BADAŃ PRAHISTORYCZNYCH
W BIAŁOWIEŻY (str. 16)

Piotr Daszkiewicz, Tomasz Samojlik
Spotkanie z żubrami opisane zostało bardzo krótko: „Niekiedy [w drodze z Rosji przez Litwę do Polski] zagłębialiśmy się w las […]. Podczas jednej z takich wycieczek mój przewodnik pokazał mi żubry. Polowania na nie są zabronione pod bardzo surowymi karami, zwierzęta te są w rezultacie tego mało płochliwe. Już teraz wędrują do Polski i jeśli nadal cieszyć się będą podobną nietykalnością, to w końcu zasiedlą lasy rosyjskie i austriackie i pojawią się w Galii”.
 KONKURS DLA UWAŻNYCH

 

Szanowny Czytelniku,
żeby odpowiedzieć na pytania konkursowe wystarczy
wnikliwie przeczytać artykuły w tym numerze naszego kwartalnika.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania – nagrody książkowe.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 30 lipca 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 1/2009.


 1.    Czy odnowienie wegetatywne umożliwia lipie trwanie w tym samym niemal miejscu przez setki lat?
 2.    Czy lipa srebrzysta wydziela najintensywniejszy zapach ze wszystkich gatunków lip?
 3.    Czy z lipowego łyka wyplatano kołyski?
 4.    Czy krzewy wierzby czarniawej mogą zmieniać płeć z roku na rok?
 5.    Czy kasztanowiec jest gatunkiem rodzimym dla Puszczy Białowieskiej?
 6.    Czy lichenizacja to proces łączenia się grzyba z glonem?
 7.    Czy porost – czasznik modrozielony – jest jedynym gatunkiem z rodzaju czasznik występującym w Polsce?
 8.    Czy bocian czarny skupia się w duże stada?
 9.    Czy bocian czarny zakłada gniazda w głębi starych drzewostanów?
10.    Czy kuna leśna jest głównym drapieżnikiem polującym na bociany czarne?


 KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH

 

Ten konkurs wymaga poszperania w literaturze.
Można w nim wygrać wspaniały album Jana Walencika
„Tętno Pierwotnej Puszczy”.
Nagrodę ufundowali Państwo Magdalena i Andrzej Banakowie z Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 30 lipca 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 1/2009.

W którym roku Kapituła Medalu im. Wiktora Godlewskiego przyznała medal
„za działania na rzecz przyrody” profesorowi Franciszkowi Kobryńczukowi
za dorobek naukowy i literacki w dziedzinie ochrony przyrody?
Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 4/2008 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Zuzanna Dorożko, Elbląg; Irena Broncel, Psary Śląskie; Anna Kania, Kunów

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Marzena Pachucka, Żyrardów

GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWYCH KONKURSACH!